logo

jubileusz

12th International Scientific Conference
of the College of Management and Quality Sciences
of the Cracow University of Economics

Inscribe into the cycle of celebrations of the 95th Anniversary
of the Cracow University of Economics

October 28 - 29, 2020 CMQ 2020 Conference of Management and Quality

Szanowni Państwo,
Ze względu na obecną sytuację, związaną z pandemią COVID-19, podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt. „Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo” na 28-29 października 2020 roku oraz jej organizację w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Zoom. Program konferencji prześlemy do Państwa w połowie października br. Jednocześnie informujemy, że zgłoszone do udziału w konferencji referaty naukowe, w formie rozdziałów monografii, znajdują się obecnie w procesie wydawniczym. Przygotowujemy 4 monografie naukowe (3 w j. polskim i 1 w j. angielskim), które zostaną opublikowane w wydawnictwie z listy MNiSW (20 pkt. za rozdział). W sprawach dotyczących redakcji rozdziałów monografii będziemy kontaktowali się indywidualnie z poszczególnymi Autorami.
Z wyrazami poważania
Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki
Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji


Dear Sir or Madam,
We would like to inform you that due to the current situation related to the COVID-19 pandemic, we have decided to postpone the date of the 12th International Scientific Conference, entitled "Knowledge - Economy - Society", organized by the College of Management and Quality Sciences of CUE (former conference of the Faculty of Management) until 28-29 October 2020. We will organize this conference remotely, using platform Zoom. We will sent to you the conference program in October 2020.
Yours faithfully,
Professor UEK dr hab. Bernard Ziębicki
Dean of the College of Management and Quality Sciences
Professor UEK dr hab. Janusz Nesterak
Chairman of the Conference Committee

Szanowni Państwo,
27 maja o godz. 14:30 wirtualna studencka sesja posterowa rozpoczęła tegoroczną XII Międzynarodową Konferencję Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości – CMQ 2020, która wpisana jest w obchody 95-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Z ponad 100 zgłoszonych posterów wybrano 93, które zamieszczone zostały na platformie moodle, z dostępem dla wszystkich zainteresowanych. Spośród zamieszczonych posterów Komisja Posterowa wybrała 18, a ich autorzy zostali zaproszeni do publicznej prezentacji swoich prac podczas sesji wirtualnej na platformie Zoom.
Sesję posterową otworzył Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki, który przywitał gości przybyłych na sesję. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego CQM Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak, który w imieniu organizatorów konferencji podziękował studentom za ich bardzo aktywny udział w wydarzeniu naukowym.
Następnie dr Zofia Gródek-Szostak wraz z Prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk moderowały prezentację posterów poszczególnych zespołów. Tematem przewodnim sesji posterowej było hasło: „Od startupu do… korporacji?”.
Efektem konferencji jest wydana monografia pt."Wiedza-Gospodarka-Społeczeństwo. Od startapu do korporacji?"
Z szerszą relacją z konferencji można zapoznać się pod linkiem: https://iz.uek.krakow.pl/wirtualna-studencka-sesja-posterowa-w-ramach-cmq-2020/
Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Konferencji CMQ 2020
Dr Zofia Gródek-Szostak
Koordynator panelu studenckiego konferencji

Conferences

Ids Conference Name Actions
7 12th International Scientific Conference of the College of Management and Quality Sciences of the Cracow University of Economics Show
6 11th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics Show
5 10th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics Show
4 9th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics Show
3 8th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics Show
2 7th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics Show
1 6th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics Show