logo

9th International Scientific Conference Faculty of Management
Cracow University of Economics

Conference Data

Conference's Name 9th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics
Conference's dates May 31 - June 02, 2017 Id 4
Registration deadline 12 June 2017 Payment deadline 30 April 2017
Abstracts' decisions deadline 15 April 2017 Paper deadline 16 July 2017

Trzecie Krakowskie Seminarium nt Zastosowań Statystyki Odpornej i Nieparametrycznej w Ekonomii

Wykłady zaproszone

 1. dr hab. Waldemar Wołyński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – 45min – Analiza korelacji dla danych funkcjonalnych
 2. dr Łukasz Lenart, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 30min – Bootstrap methods in business cycle analysis
 3. dr Małgorzata Snarska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 30min – Wybrane zastosowania macierzowych procesów stochastycznych w ekonomii i finansach

Daty i opłaty

W tym roku materiały konferencyjne (tzw. proceedings) z seminarium zostaną wysłane do ewaluacji w celu ich zamieszczenia w bazie publikacji naukowych Web of Science Core Collection.

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 490 PLN.

Przewidziane są zniżki dla studentów i doktorantów.

Komitet Naukowy Seminarium

 1. prof. Józef Pociecha (przewodniczący)
 2. prof. UEK Paweł Lula
 3. prof. UEK Mateusz Pipień
 4. prof. UEK Daniel Kosiorowski (sekretarz)
 5. dr hab. Sławomir Śmiech

Komitet Organizacyjny Seminarium

 1. prof. UEK Daniel Kosiorowski (przewodniczący)
 2. prof. UEK Mateusz Pipień
 3. dr Jerzy Rydlewski
 4. dr Dominik Mielczarek
 5. mgr Przemysław Jaśko (sekretarz)
 6. mgr Katarzyna Wójcik