logo

7th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics

Conference Data

Conference's Name 7th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics
Conference's dates May 25 - 27, 2015 Id 2
Registration deadline 30 May 2015 Payment deadline 30 April 2015
Abstracts' decisions deadline 30 April 2015 Paper deadline 30 May 2015

Seminarium nt Zastosowań Statystyki Odpornej i Nieparametrycznej

Wykłady zaproszone

 1. Prof. Tadeusz Bednarski, Uniwersytet Wrocławski – 45min – zaproszony wykład inaugurujący seminarium pt. "Statystyka wczoraj, dziś i jutro". Wykład jest analizą zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które kształtowały metodologię wnioskowania statystycznego, także jej Fisherowskiej i Neymanowskiej wizji. Centralną osią wykładu jest problematyka identyfikacji związków przyczynowych w badanich naukowych, jej obecny i przyszły kształt. (Prof. Tadeusz Bednarski ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorat obronił na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Pracował w Instytucie Matematycznym PAN, gdzie uzyskał stopień doktora habilitowanego; tytuł naukowy profesora otrzymał na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii na stanowisku profesora zwyczajnego).
 2. Dr Tomasz Górecki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – 30min – referat pt „Wprowadzenie do analizy danych funkcjonalnych” ( Dr Tomasz Górecki uzyskał tytuł magistra matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu w roku 2001. Tamże, w roku 2005, uzyskał stopień naukowy doktora. Aktualnie pracuje jako adiunkt na UAM. Jego zainteresowania naukowe obejmują: nauczanie maszynowe, klasyfikację szeregów czasowych, data mining oraz wykorzystanie pakietu R w badaniach naukowych.)
 3. Dr Sławomir Śmiech Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 30min – referat pt „Dlaczego można i dlaczego nie można skutecznie prognozować ceny ropy” (Dr Sławomir Śmiech: Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat obroniony w 2007 roku. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów w tym 7 z listy JCR. Obecnie zajmuje się analizą rynków surowcowych oraz ich powiązaniem ze sferą realną i finansową gospodarki.)

Komitet naukowy seminarium

 • prof. Andrzej Sokołowski, UEK, Kraków
 • prof. Tadeusz Trzaskalik, UE, Katowice
 • prof. Adam Sagan, UEK, Kraków
 • prof. UEK Paweł Lula, UEK, Kraków (Przewodniczący)
 • prof. SGH Bogumił Kamiński, SGH, Warszawa
 • prof. UEK Anna Pajor, UEK, Kraków
 • dr hab. Waldemar Wołyński, UAM, Poznań
 • dr hab. Przemysław Biecek, ICM UW, Warszawa
 • dr hab. Stanisław Wanat, UEK, Kraków
 • dr hab. Piotr Soja, UEK, Kraków
 • dr hab. Daniel Kosiorowski, UEK, Kraków, (Sekretarz)

Komitet organizacyjny seminarium

 • dr Małgorzata Snarska, UEK, Kraków
 • dr Jerzy Rydlewski, WMS AGH, Kraków
 • dr Dominik Mielczarek, WMS AGH, Kraków
 • mgr Przemysław Jaśko, UEK, Kraków
 • mgr Katarzyna Wójcik, UEK, Kraków
 • Zygmunt Zawadzki - student AG UEK w Krakowie

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy nad Pierwszym Karkowskim Seminarium nt Zastosowań Statystyki Odpornej i Nieparametrycznej w Ekonomii objął Prof. Czesław Domański - Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Program seminarium

Program seminarium dostępny jest tutaj.

Ponadto jest on częścią programu VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wydziału Zarządzania UEK nzajdującego się tutaj.